เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) เชิงภูเขาไฟฟูจิ หรือดอกพิ้งค์มอสที่ญี่ปุ่น